Het profiel van Sjaak de Graaf

Sinds 1987 ben ik werkzaam in de ICT. Tijdens mijn loopbaan heb ik een brede kennis opgebouwd met betrekking tot het ontwikkelen van internet & intranet toepassingen, multimedia applicaties, user interface design, computer graphics en mission critical systems. Vanaf eind 2000 heb ik mij met name toegelegd op de Java technologie. Architectuur, ontwerp, applicatie optimalisatie, performance tuning en coaching vormen nu mijn belangrijkste aandachtgebieden.

Profiel Sjaak Mijn bijdrage in projecten wordt gekenmerkt door ruime inzetbaarheid, brede belangstelling en kwaliteitsbewustzijn. Deze eigenschappen komen tot uitdrukking in mijn vermogen om mij snel in te werken in nieuwe materie, verbanden te doorzien en in mijn vasthoudendheid de gestelde doelen te realiseren. Ik toon mij waar nodig creatief in het vinden van oplossingen, neem architectuur als uitgangspunt en heb oog voor de belangen van de betrokken partijen.

Mijn rollen

Bij het uitvoeren van projecten heb ik verschillende rollen vervuld zoals:

Mijn IT kennis

In de verschillende projecten heb ik onder andere kennis opgebouwd met betrekking tot de volgende gebieden: Meer informatie over mijn loopbaan is te vinden in mijn curriculum vitae.